p { font-family: providence sans pro; }

Coaching

Van overleven naar een mooi leven…

‘Als je trouw blijft aan jezelf kun je overal van leren.’

Sophia Prazsky

Wie WIL jij zijn?

Contact met verlangen, jouw eigen wil… en verbinding met jouw kwaliteiten, talenten en waarden – die jij instinctief al gebruikt – en bewust leert inzetten om jouw eigen authentieke stijl te (her)ontdekken voor meer flow in jouw leven.

De zin van het leven ligt in de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft om zijn eigen leven op eigen wijze zin te geven, aldus Viktor Frankl. Volgens hem is de taak van de psychiater of in dit geval coach jou te helpen het unieke verhaal van jouw leven te creëren. Ik help je graag mee je leven te (her)schrijven op jouw unieke EIGEN WIJZE manier.

Bewust van je systeem – Its all about connecting

Hoe ga je om met jezelf en anderen? Zowel thuis in je gezin, privéleven als zakelijk op het werk gaat het in essentie allemaal om wat voor relatie je hebt met elkaar en wat daarin je behoeften zijn. Een van de drie basisbehoeften, om tevens intrinsiek gemotiveerd te kunnen zijn, is verbinding met de ander. Daarbij zie ik verbinding met jezelf als de eerste belangrijkste stap.

Als systemisch coach en werkdesigner let ik op hoe de verbinding ofwel relatie met jezelf is; is die er überhaupt en welke overtuigingen en patronen zitten er onbewust in verweven? Ben jij bewust van jouw spanningsraam (Window of Tolerance, Siegel 1999), hoe groot is die op momenten ? Wat is je focus? Hoe je relaties aangaat met anderen en jezelf heeft alles te maken met hoe je bent opgegroeid; in wat voor (on)veilige omgeving ben je opgevoed, welke overtuigingen hanteer je nu? Onder welke omstandigheden ben je opgeroeid en welke overlevingsstrategie had je nodig? Volgens Esther Perel bepalen onze relaties de kwaliteit van ons leven en leren we wie we zijn via onze relaties, zowel in de liefde als op werk, met familie en in vriendschappen. Juist daarom is het belangrijk niet alleen naar het hier en nu te kijken maar ook terug te kijken naar je familiesysteem. Op welke plek sta jij? Welke rollen heb je daar gekregen en welke horen eigenlijk niet bij jou? Welke uitwisseling is daar tussen jou en je familie (van oorsprong)? Wat mag er gezegd worden en wat blijft onbesproken? Wie wordt er gezien en wie niet? Wordt iedereen erkend? Ofwel, wat heb jij geleerd over relaties en zelfzorg? Dit alles heeft zijn uitwerking in hoe jij in het leven staat, nieuwe contacten aangaat, communiceert op je werk en in je privéleven. Als dat op bepaalde punten stroef loopt of zich telkens een (onbewust) patroon voordoet kan dat resulteren in (het gevoel van) een gebrek aan verbinding of contact met jezelf.

Focus op jouw wil en herstel – werkwijze

Samen gaan we de volgende stappen verkennen op een manier die bij jou past:

Stap 1 – Wie ben je? Word bewust van jouw systeem: Reflectie op jouw ervaringen, de verbinding en relatie met jezelf (je lijf, je geest en denken) en je familie (genogram);

Stap 2 – Wie wil je zijn? Herstel en reset je (stress-)systeem: Wat heb je nodig om te herstellen en je (spannings)raam te vergroten? Ontdek je waarden, verlangen en talenten;

Stap 3 – Welke belemmeringen ervaar je? Zet jezelf op je eigen plek: Contact met je kwaliteiten, omgeving, je plek in de familie en wereld om je heen, bewustwording van patronen en overtuigingen;

Stap 4 – Welke stappen ga je nemen? Kom (weer ) in verbinding: Integreren van jouw unieke zelf, je wil/verlangen en plek die je mag innemen in de wereld in verbinding met anderen.

Terug naar jezelf

De functie van de wil is gelijk aan die van de stuurman van een schip, volgens Roberto Assagioli, grondlegger van de psychosynthese (humanistische psychologie). Je kunt vanuit je WIL bewust kiezen om vanuit de diverse psychische functies te handelen. Je kunt er ook weer uitstappen. De WIL bepaalt de koers waar je heen kunt gaan (als een kapitein die het schip bestuurt).

Wat wil jij? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking.

‘Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry

Aanbod coaching

1-op-1 coaching of in kleine groepen over persoonlijke of werkgerelateerde vraagstukken (in de praktijk of aan huis) over diverse thema’s. Enkele voorbeelden die dicht bij mij en mijn expertise liggen:

Overbrug je wachttijd voor GGZ/JGZ

Wandelcoaching

Loopbaanontwikkeling en/of een re-integratietraject

Work-Life Design voor meer flow!

Ouderschap, kinderen en het gezin

Hoogsensitiviteit (en sterke wil)

Opstellingen voor inzicht in gedrag en patronen

Coaching voor online communicatie en presentatie